۳۰ پروژه آبفا گیلان با اعتبار ۵۸میلیارد تومان اعتباربه بهره برداری رسید

خبرگزاری ایرنا :

مدیرعامل  شرکت آبفا گیلان در شحاشیه این مراسم در گوراب زرمیخ صومعه سرا اظهار داشت: هدف از اجرای این پروژه ها ، افزایش جمعیت بهره مند از خدمات این شرکت و همچنین افزایش پایداری خدمات و ارتقاء کمی و کیفی خدمات آبرسانی می باشد.

سیدمحسن حسینی  اظهار داشت: اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب، حفر چاه، ساخت مخازن و آبرسانی به مناطق مختلف روستایی گیلان را از پروژه های امروز دانست و افزود: با تلاش و کوشش شبانه روزی انجام شده، خط انتقال آبرسانی به گوراب زرمیخ امروز وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

وی هدف از اجرای این خط را، ارتقاء کمی و کیفی آب شرب مورد نیاز مردم منطقه عنوان کرد و گفت: در شهر صومعه سرا با تکمیل رینگ آب شهر مردم از فشار مناسب آب در شبکه توزیع بهره مند خواهند شد و در چهار روستای دوگور، طاهرگوراب ، ضیابر و اباتر خدمات مربوط به اصلاح و توسعه شبکه انجام شد که بصورت همزمان وارد مدار بهره برداری می شود.

حسینی در ادامه با بیان اینکه تصفیه فاضلاب اهمیت بسیار زیادی برای حفظ محیط زیست دارد خاطرنشان کرد: باتوجه به همجواری شهرستان صومعه سرا با تالاب انزلی و ورود فاضلاب به تالاب ، اهمیت تصفیه فاضلاب این منطقه دو چندان است که در سفر رییس جمهور به استان گیلان ، اعتبار خوبی برای تکمیل فاضلاب شهر صومعه سرا مصوب شده که در حفظ محیط زیست بسیار موثر است.

وی از انعقاد قرارداد به ارزش ۱۸۰۰میلیارد تومان با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) خبرداد و افزود: این قرارداد برای ۷۱۱ روستا منعقد شد که آبرسانی به ۸۵ روستای فاقد تأسیسات آبرسانی و ارتقاء کیفیت آب ۶۲۶روستا طی ۳۰ ماه انجام خواهد شد و جمعیت تحت پوشش مناطق روستایی ۹درصد افزایش یافته و شاخص بهره مندی به ۸۵ درصد خواهد رسید.

وی در ادامه ا فزود:  طی این قرار داد زمین آن هفته آینده ارایه می شود ودر گام اول ۶۰۰میلیارد تومان از پروژه برای نقشه ومشخصات آن ارایه شده است.

۳۰ پروژه آبفا گیلان با اعتبار ۵۸میلیارد تومان اعتباربه بهره برداری رسید