گلخانه سبزی و صیفی در عجب شیر بهره برداری شد

خبرگزاری ایرنا :

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عجب شیر روز پنجشنبه در افتتاح این گلخانه با بیان اینکه تاکنون هشت هکتار گلخانه در شهرستان ایجاد شده است، بیان کرد: تولید مناسب محصولات گلخانه ای مورد نیاز با مشخصات مطلوب و به مقدار مناسب می تواند شاخصهای اقتصادی و صنعت کشاورزی را در شهرستان به نحو مطلوبی ارتقا دهد.

احمد اسلامی از احداث مجتمع گلخانه ای عجب شیر با اشتغال زایی ۱۶۰ نفر خبرداد و افزود: گلخانه هیدروپونیک عجب شیر در زمینی به وسعت ۴۲ هکتار توسط ۱۱شخص حقیقی و حقوقی احداث می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عجب شیر گفت: با توجه به کمبود منابع آب در این شهرستان و با هدف صرفه جویی در مصرف این منابع و اعمال مدیریت بهینه بر تولید بخش کشاورزی، اجرای طرح هایی با نیاز منابع آبی کمتر در اولویت بخش کشاورزی قرار گیرد.

وی افزود: وضعیت خشکسالی و سرمازدگی محصولات کشاورزان شهرستان عجب شیر در سال های اخیر، سبب شده برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک، ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان، افزایش درآمد در واحد سطح، تنوع کشت، کنترل آفات و بیماری ها و سایر عوامل مثل طوفان، باران و خشکسالی گسترش کشت گلخانه ای مورد تأکید قرار گیرد.

گلخانه سبزی و صیفی در عجب شیر بهره برداری شد