تولید گل نرگس در پلدختر بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت

خبرگزاری ایرنا :

“علی نظری” روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: گل نرگس در این شهرستان اواخر تابستان، اوایل پاییز و اواسط شهریور تا پایان مهرماه کشت می شود.

وی افزود: برداشت گل نرگس در نرگس زارهای شهرستان پلدختر از اواسط آذر تا اواخر اسفندما با توجه به شرایط آب و هوایی و دمایی هوا انجام می شود.

مسوول باغبانی جهاد کشاورزی پلدخترگفت : قیمت گل نرگس بسته به نوع ، رقم و زمان برداشت آن هر دسته از ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان به فروش می رسد.

وی افزود: عمده اراضی زیرکشت گل نرگس در شهرستان پلدختر زمین های شیب دار و کم بازده و به طور عمده در مناطق کرکی ، بادامک ، دشت واشیان ، دشت جایدر ،کلک بیشه ، افرینه ، معمولان ، جم مهر ، هلوش و تقریبا تمامی نقاط شهرستان قابل کشت است.

نظری یادآورشد:سطح زیر کشت اراضی گل نرگس در شهرستان پلدختر امسال ۷۰ هکتار  می باشد.

وی افزود: پیش بینی می شود امسال ۱۰ میلیون شاخه گل نرگس از کشتزارهای  شهرستان پلدختربرداشت شود.

مسوول باغبانی جهاد کشاورزی پلدخترگفت :متوسط عملکرد و میزان برداشت گل نرگس در هر هکتار ۱۵۰ هزار شاخه است که نسبت به سال گذشته در این شهرستان  ۱۰ هکتار به سطح زیر کشت این گل افزوده شده است.

وی افزود:گل  نرگس به ۲ صورت آبی و دیم و به طورعمده دیم و با چند مرتبه آبی تکمیلی در شهرستان پلدخترکشت می شود.

نظری یادآورشد: شهرستان پلدختر در مجموع ۵۵ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که ۱۳ هزار هکتار آن آبی می باشد و تولیدات گل نرگس به طور عمده به کلان شهرها  عرضه می شود.

تولید گل نرگس در پلدختر بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت