٤٠  بنای غیر مجاز در شوش تخریب شد

خبرگزاری ایسنا

سجاد اسدی مهر با اعلام این خبر گفت: این ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی بنیاد مسکن شهرک بهرام واقع بودند که در راستای کمیسیون ٩٩ شهرداری، تخریب شدند. 

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی افزود: در پی تخریب این واحدها تعدادی اقدام به اعتراض کردند  که تذکرات لازم به آنها داده شد.

‌وی تاکید کرد: عزم دستگاه قضایی شهرستان بر این است که از احداث هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود و توصیه می‌کنیم که مردم با این اقدامات غیرقانونی، موجب تخریب منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی ملی همچنین خسارت به بیت‌المال نشوند.

اسدی مهر تاکید کرد: عزم دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان جدی است و با هرگونه دست‌اندازی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین تغییر کاربری زمین های کشاورزی در این شهرستان به طور جدی برخورد می‌شود.

 

٤٠  بنای غیر مجاز در شوش تخریب شد