حماس: هویت فلسطین با راهپیمایی پرچم اسرائیلی تغییر نخواهد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان :

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس در اظهاراتی و در واکنش به راهپیمایی پرچم صهیونیست‌ها در شهر‌های اللد و الرمله و در دست داشتن پرچم‌های صهیونیستی، گفت: این اقدام، نوعی رفتار تبعیض‌آمیز و خصمانه علیه صاحبان اصلی فلسطین محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه، اینگونه راهپیمایی‌ها این قدرت را ندارد که هویت عربی-فلسطینی سرزمین ما و اصالت ساکنان واقعی آن را تغییر دهد، افزود: در حقیت راهپیمایی‌های مذکور، نمایش دهنده تلاش شهرک‌نشینان استعمارگر و پاسخ به مواضع ملی گرایانه ساکنان اراضی اشغالی ۱۹۴۸ است.

حازم قاسم تاکید کرد:این افراد در نبرد «شمشیر قدس» نیز حماسه آفریدند.

سخنگوی حماس با بیان اینکه این اقدام صهیونیست‌ها با ایستادگی ملت فلسطین ناکام خواهد ماند، ادامه داد: این ناکامی از آنجا نشات می‌گیرد که این ملت در برابر تجاوز صهیونیست‌ها با یکدیگر اتحاد دارند.

حازم قاسم تاکید کرد: از ساکنان اراضی ۱۹۴۸ درخواست می‌کنم تا با اقدامات صهیونیست‌ها برای اسرائیلی کردن مردم فلسطین و ایجاد هرج‌ومرج مقابله کرده و از قدس حمایت کنند.

سازمان‌های نژادپرست صهیونیستی و شهرک‌نشینان افراطی راهپیمایی‌هایی را برگزار می‌کند که در آن صهیونیست‌ها با تجمع در خیابان‌ها و تکان‌دادن پرچم رژیم جعلی اسرائیل، بر لزوم پاکسازی نژادی علیه فلسطینی‌ها تاکید دارند.

حماس: هویت فلسطین با راهپیمایی پرچم اسرائیلی تغییر نخواهد کرد