آزادی اسیر کاید الفسفوس پس از یک سال و نیم اسارت

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسیر الفسفوس به مدت ۱۳۱ روز در اعتراض به بازداشت موقت خود در زندان‌های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زد.

سرانجام سازمان زندان‌های صهیونیستی در برابر مقاومت مثال زدنی این اسیر فلسطینی کم آورده و تسلیم خواسته او شد.

بدین ترتیب او ۱۱ نوامبر گذشته اعتصاب غذایش را پس از تعیین سقفی زمانی برای بازداشت موقتش تعلیق کرد.

این اسیر فلسطینی ظهر امروز پس از یک سال و نیم اسارت آزاد شد و به زادگاهش شهرک دورا در جنوب الخلیل بازگشت.

این اسیر ۳۲ ساله بارها به بازداشت نظامیان اسرائیلی درآمده و قبل از این در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ نیز دست به اعتصاب غذا زده بود.

آزادی اسیر کاید الفسفوس پس از یک سال و نیم اسارت