مستند جوجه اردک زشت

خبرگزاری فارس :

 

عموم مردم معتقد هستند که در مدرسه مهارت‌های کاربردی برای زندگی فردی و اجتماعی‌شان فرا نگرفته‌اند. از طرفی مسئولین مربوطه با آسیب شناسی صورت گرفته و مطالعات جهانی‌‌، دروسی را ارائه کرده اند که پاسخگوی نیازهای دانش‌آموزان باشد؛ اما این دروس خاص، معلم خاص ندارد.

مسئولین دروسی را ارائه کرده اند که پاسخگوی نیازهای دانش‌آموزان باشد؛ اما این دروس خاص، معلم خاص ندارد.

 

 

در «جوجه اردک زشت» با مسئولان، کارشناسان، معلمان، دانش‌آموزان و متخصصان متعددی گفتگو ‏شده‌است تا دیدگاهی همه‌جانبه و کامل نسبت به مسئله شکل بگیرد. نکته‌ی محوری مستند، در قالبی استعاری ‏این‌گونه بیان شده‌است که این گروه از دروس جدید مهارتی و مسئله‌محور به‌دلیل ناهمگنی با دیگر دروس نظری، ‏کاستی در امکانات آموزشی لازم و همچنین نبود معلمان متخصص برای آن‌ها، به‌سان جوجه اردک زشتی است که ‏جایگاه شایسته‌ای در میان دیگر جوجه‌های زرد و طلایی (دروس اصلی نظری که نسبت مستقیم و مشخصی برای کسب ‏رتبه‌های بالا در کنکور سراسری دارند) نداشته و همچون موجودی یتیم، سردرگم و بی‌پناه در حال تلف‌شدن در محیط ‏کنونی آموزش و پرورش مدارس است.

دروس مهارتی و مسئله‌محور به‌دلیل ناهمگنی با دیگر دروس نظری، ‏کاستی در امکانات آموزشی و نبود معلمان متخصص، به‌سان یک جوجه اردک زشت است.

 

 

 

 

 

 

 

لینک مشاهده مستند:

ammaryar.ir/product/119460/

نقل از: کانال نظام مباحث آموزش و پرورش(@Nezammabahes)


https://scrapper.ir/08/02/2022/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%da%a9-%d8%b2%d8%b4%d8%aa/