مدارس آماده برگزاری کلاس‌های حضوری براساس پروتکل‌های بهداشتی هستند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، یوسف نوری روز سه شنبه در همایش هفته شوراهای آموزش و پرورش افزود: آموزش از راه دور و یادگیری مجازی در مرحله اول شیوع کرونا اجرا شد و اکنون انتقال از فضای مجازی به فضای واقعی با کمک وزارت بهداشت در مرحله دوم کرونا اجرا می شود.

وی همچنین با گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها یادآور شد: یکی از تغییرات  اساسی در راستای سند تحول بنیادین که باید صورت گیرد، تغییر در کارکرد و قانون شوراها است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش و پرورش تا زمانی به دغدغه‌ ملی تبدیل نشود، کشور پیشرفت نمی کند.
نوری یادآور شد: در حال حاضر با نظام تک ساحتی به مراحل مناسبی رسیدیم اما زمانی که این نگاه ۶ ساحتی شود، پیشرفت های قابل توجهی می توانیم بدست آوریم.
 وی درباره مبانی شوراها گفت:رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب بر مشارکت مردم در ابعاد سیاسی و اجتماعی تاکید کرده اند که می تواند ثمرات بسیاری به همراه داشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: یکی از مبانی مشارکت در فلسفه تربیت است که ارکان تربیت در وهله اول خانواده، در مرحله‌های بعدی  حکومت، رسانه و بخش غیر دولتی است که بر این اساس یکی از شعارهای مهم دولت سیزدهم مردمی بودن نیز محسوب می شود تا از ارکان فرآیند تربیت بهره مند شویم و عدالت محقق شود و پس از آن شاهد دولت قوی خواهیم بود.
نوری با بیان اینکه شوراهای آموزش و پرورش نقش تفویض اختیار،  تمرکز زدایی و پرداختن به ارکان آموزش و پرورش را بر عهده دارند، ادامه داد:  بازنگری در قانون و کارکرد شوراها ضرورت دارد تا به این واسطه بتوان براساس زیست بوم در امور مختلف تصمیم گیری کرد.
وی همچنین گفت: در حال حاضر نصیب آموزشی به دلیل حاکمیت توزیع رویه ای، وضعیت مناسب نیست، محل انجام این امور در شوراهای آموزش و پرورش است که نقش مهمی را در مرحله دوم کرونا دارد.

به گزارش ایرنا، شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از تمامی منابع و امکانات، جهت تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش  تشکیل شده است.

شوراهای آموزش و پرورش بر مدار قانون مصوب مجلس شورای اسلامی حلقه اتصال و پیوند مشارکت های مردم و دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در نظام تعلیم و تربیت هستند.

هفته پژوهش به منظور پاسداست مشارکت بخش های مختلف جامعه در حمایت و همراهی با برنامه های آموزش و پرورش و بسط فرهنگ مشارکت هفته پایانی دی ماه نام گذاری شده است و هرسال با حضور مقامات عالی دولت از شوراهای برتر کشور تجلیل می شود.

امسال روز جمعه ۲۴دی ماه با عنوان شورای آموزش و پرورش، ارتقاء فرهنگ وقف و خیریه آموزشی،  روز شنبه ۲۵ دی ماه با عنوان شورای آموزش و پرورش، الگوی مدیریت هیأت امنایی،  روز یکشنبه ۲۶ دی ماه با عنوان نقش آفرینی فعال خانواده ها و فرهنگیان در مدیریت و تحول منطقه،  روز دوشنبه ۲۷ دی ماه با عنوان شورای آموزش و پرورش، حمایت و نظارت محلی و کاهش تمرکز،  روز سه شنبه ۲۸ دی ماه با عنوان شورای آموزش و پرورش، مسوولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها،  روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه با عنوان شورای آموزش و پرورش، مردمی سازی تعلیم و تربیت و روز پنجشنبه سی ام دی ماه با عنوان شورای آموزش و پرورش، زمینه ساز تحقق گام دوم انقلاب در تعلیم و تربیت، نام گذاری شده است.

مدارس آماده برگزاری کلاس‌های حضوری براساس پروتکل‌های بهداشتی هستند