مراکز پژوهشی علوم انسانی باید ماموریت‌گرا شوند

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، محمدجواد هراتی قائم مقام وزیر علوم در علوم انسانی و رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی و علوم انسانی کشور در نشست مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی با بیان اهمیت جایگاه علوم انسانی در اداره امور جامعه به تبیین نقش مراکز آموزشی و پژوهشی در تحقق جایگاه آرمانی علوم انسانی در جامعه پرداخت.

رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی و علوم انسانی کشور بر مأموریت محور شدن مراکز پژوهشی در علوم انسانی تاکید کرد و افزود: پراکندگی فعالیت‌های مراکز آموزشی و پژوهشی علوم انسانی یکی از آسیب‌هایی است که از تحقق مأموریت محور شدن این مراکز جلوگیری می‌کند.

قائم مقام وزیر علوم ابراز امیدواری کرد با تأسیس مرکزی با عنوان علوم انسانی در وزارت علوم به عنوان نهاد حاکمیتی سیاست‌گذار در عرصه علم، گام مؤثری در ریل‌گذاری جهت ماموریت‌گرا شدن پژوهشگاه‌های علوم انسانی برداشته شود.


https://scrapper.ir/22/01/2022/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa/