حفظ حریم خصوصی و محرمانگی داده ها در اولویت طرح نسخه نویسی الکترونیکی

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – در برنامه ششم توسعه، قانون گذار تاکید کرده است اجرای نسخه نویسی الکترونیکی باید با اولویت حفظ حریم خصوصی ، محرمانگی داده، اجرای برنامه پزشک خانواده و استفاده از امضای الکترونیک باشد.

رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ در نامه‌ای درباره محرمانگی اطلاعات پزشکی بیماران که باعث نگرانی جامعه پزشکی شده، هشدار داده است. ایراد اولی که در این نامه اشاره شده، عدم محدودیت و سطح بندی دسترسی به اطلاعات شهروندی و هویتی بیماران مانند شماره تلفن و آدرس است.

معاون سازمان بیمه سلامت می‌گوید صفحه اول اطلاعاتی که پزشک از بیمار مشاهده می‌کند، کمتر از اطلاعات دفترچه بیمه کاغذی است.صرفا سال تولد توسط پزشک قابل مشاهده است و روز و ماه تولد قابل مشاهده نیست. همچنین شماره تلفن بیمار برای پزشک قابل مشاهده نیست.

 

شما می‌توانید ادامه این گزارش را در فیلم زیر مشاهده کنید.

کد ویدیو

/انتهای پیام

حفظ حریم خصوصی و محرمانگی داده ها در اولویت طرح نسخه نویسی الکترونیکی