تخلفات حوزه خدمات زیبایی جزو پر شکایت‌ترین خدمات در سازمان نظام پزشکی

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – تبلیغات برخی از پزشکان عمومی برای خدمات زیبایی و تخصصی پوست در فضای مجازی رونق گرفته است؛ تبلیغاتی که برخی از ارائه دهندگان آن‌ها تخصصی در این زمینه ندارند.

تخلفات در حوزه خدمات زیبایی جزو پر شکایت‌ترین خدمات در سازمان نظام پزشکی محسوب می‌شود.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی می‌گوید، تخلف در حوزه زیبایی یکی از تخلفات شایع است که در بین سه تخلف صدرنشین قرار دارد.

طبق آخرین آمار سازمان تعزیرات ماهیانه ۸ مورد شکایت در ۱۰ ماه گذشته از ورود پزشکان غیر متخصص به این حوزه گزارش شده است.

طبق آخرین نامه وزارت بهداشت به سازمان تعزیرات فقط پزشکانی که دوره‌های آموزشی مجاز را دیده باشند، می‌توانند این خدمات را ارائه دهند. شما می‌توانید ادامه این گزارش را در فیلم زیر مشاهده کنید.

کد ویدیو

تخلفات حوزه خدمات زیبایی جزو پر شکایت‌ترین خدمات در سازمان نظام پزشکی