توزیع داروی ریتالین در داروخانه‌ها از هفته آینده

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان –  حمیدرضا اینانلو گفت: پس از شناسه گذاری در سامانه تیتک، ریتالین از اوایل هفته آینده در داروخانه‌های منتخب کشور توزیع خواهد شد.

 نمونه داخلی این دارو نیز در کشور تولید می‌شود؛ اما اقبال مصرف کنندگان به مصرف داروی خارجی است و به همین دلیل با کمبود این دارو در بازار مواجه هستیم.

توزیع داروی ریتالین در داروخانه‌ها از هفته آینده