نشست تبیین علم و پژوهش اقتدارآفرین در گام دوم انقلاب برگزار می شود

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، به همت اندیشکده علم و پژوهش اندیشگاه بیانیه گام دوم نشست تبیین علم و پژوهش اقتدارآفرین در گام دوم انقلاب با رویکرد بررسی ضرورتها و راهبردها با حضور دکتر مهدی گلشنی و دکتر محمدسعید جبل عامری برگزار می شود.

این نشست از طریق وبینار https://online.lmskaran.com/ch/510-26118-daneh.ir از بخش ورود میهمان قابل دریافت است.

نشست تبیین علم و پژوهش اقتدارآفرین در گام دوم انقلاب برگزار می شود