الکاظمی: خواهان گسترش روابط با ایران هستیم

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق تلفنی گفت وگو کردند.

دو طرف در این گفت وگو درخصوص روابط دوجانبه و تقویت همکاری ها و هماهنگی ها در زمینه های مختلف رایزنی کردند.

الکاظمی در این گفت وگو با اشاره به روابط متمایز میان تهران و بغداد گفت که کشورش خواهان گسترش این روابط است.

وی همچنین بر اهمیت ابتکارعمل های منطقه ای که در راستای نزدیک کردن رویکردها است، تاکید کرد.

از سوی دیگر، رئیس جمهور کشورمان با تقدیر از تلاش های عراق برای نزدیک کردن رویکردها در راستای حمایت از ثبات و امنیت در منطقه ، هرگونه اقدام از هر طرفی علیه امنیت و ثبات این کشور را محکوم کرد.

الکاظمی: خواهان گسترش روابط با ایران هستیم