مفتح: بودجه شرکت‌های دولتی ۲ هزار و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۱۹ دی) مجلس شورای اسلامی جلسه و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱. محمد مهدی مفتح در تشریح گزارش کمیسیون برنامه بودجه گفت: با توجه به اینکه موضوع کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح است برای آشنایی بیشتر نمایندگان درباره بودجه مختصری از موارد مهم کلیات را در این جایگاه عرض می‌کنم.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رقمی معادل ۳ هزار و ۶۳۱  هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شده است. بودجه عمومی بالغ بر هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان است و درآمد اختصاصی ۱۳۳ هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌های دولتی ۲ هزار و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است. درآمدها ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی سرمایه معادل ۴۰۸ میلیارد تومان و  تملک مالی ۲۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد:  هزینه های جاری در لایحه بودجه ۹۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. طرح‌های عمرانی رقمی حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه تخصیص داده شده است و تملک مالی رقمی بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان دیده شده است. اعدادی که در سرجمع بودجه مشاهده شده است، مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان انتشار اسناد و اوراق مشارکت جهت شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سایر موسسات در بندهای (الف)،(د) و(ه) تبصره (۵).

مفتح تصریح کرد: همچنین مبلغ  ۱۱۳ هزار میلیارد تومان موضوع بند (ی) تبصره (یک) لایحه برای تهاتر نفت خام، بدهی پیانکاران و بنیه دفاعی، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سهمیه قیر به ۶ دستگاه اجرایی، مبلغ ۲۶۵ میلیون یورو جهت افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان معادل ۸ هزار میلیارد تومان، مبلغ ۱۵۱ هزار میلیارد تومان معادل ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز جهت تامین مالی خارجی(فایننس) نیز در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.

ادامه دارد…

مفتح: بودجه شرکت‌های دولتی ۲ هزار و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است