یارگیری دقیق ایران در عرصه بین المللی و نگرانی آمریکا و اروپا

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش شامگاه جمعه ایرنا، دور جدید مذاکرات در شرایطی امروز در وین آغاز شد که امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرده است “تیم ایرانی می تواند تا هر زمانی که لازم باشد برای حصول توافق در وین بماند”

از سوی دیگر برخی طرف های دیگر حاضر در مذاکرات سعی کردند در آستانه دور جدید، در راستای افزایش فشار به ایران و دور شدن از توافق، مسیر تهدید به بالا بردن سطح تحریم ها را پیش بگیرند.

سه کشور اروپایی که در دور پیشین مذاکرات راهبرد مشخصی در پاسخ به پیش نویس های جامع ایران نداشتند، در یک هفته گذشته، استراتژی هماهنگ خود با آمریکا را تداوم بخشیدند تا مسیر رسیدن به یک نتیجه بر پایه توافق ۲۰۱۵ را کند کنند.

آمریکا نیز با بهره گیری از برخی ارتباطات بین المللی سعی دارد با فشار به برخی کشورهای منطقه که نزدیکی آنها به ایران باعث نگرانی این کشور شده است، مانع شکست سیاست های تنش زای خود در منطقه علیه کشورمان شود.

ایران اما با بهره گیری از راهبرد دقیق دولت سیزدهم برای عبور از اقدامات حاشیه ساز آمریکا و کشورهای اروپایی حاضر در مذاکرات، سیاست جلوگیری از یک جانبه گرایی را در پیش گرفته است.

سفر علی باقری در دقیقه ۹۰ پیش از مذاکرات به روسیه و گفت و گو با مقامات این کشور و همچنین گفت و گوی مجازی به مقامات چین در آستانه مذاکرات نشان داد که ایران تعامل با همه طرف های حاضر در مذاکرات و استفاده از ظرفیت آنها را دستور کار قرار داده است.

حمایت مشترک مقامات روسیه و چین از جدی بودن ایران در مذاکرات برای رسیدن به یک توافق جامع برای لغو تحریم ها علیه ایران، نمایانگر استراتژی مذاکره کنندگان ایران برای استفاده از همه ظرفیت ها در جهت رسیدن به توافق است.

فعال سازی روابط بین المللی و منطقه از سوی ایران در آستانه دور جدید مذاکرات وین و در مقابل تلاش آمریکا برای تحت شعاع قرار دادن ارتباط ایران و کشورهای نزدیک به ایران، نشان می دهد که اروپا و آمریکا گسترش این ارتباطات را یک تهدید جدی برای خود می دانند؛ تهدیدی که در واقع یک فرصت جدی برای ایران در مسیر رسیدن به توافق با ۴+۱ خواهد بود.

یارگیری دقیق ایران در عرصه بین المللی و نگرانی آمریکا و اروپا