‏آمریکا پول مردم افغانستان را می‌دزدد!

خبرگزاری ایسنا

 به گزارش ایسنا، سید رسول موسوی در صفحه توییتر خود نوشت: « آمریکا با مصادره اموال بانک مرکزی افغانستان در حقیقت پول این مردم را می دزدد !
به بهانه ای که هیچ ارتباطی به این مردم ندارد.»

https://scrapper.ir/15/02/2022/%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b2%d8%af/