سومین مجمع عمومی حزب جمهوریت برگزار می شود

خبرگزاری ایسنا

رسول منتجب نیا در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در جهان امروز حزب یکی از ارکان اساسی جامعه است و در عرف کشورهای دموکراتیک به عنوان دولت در سایه شناخته می شود، اظهار کرد: نهادهای حکومتی یا مدنی غیرسیاسی نمی توانند وظایف احزاب را ایفا کنند. عمده وظایف احزاب جذب و آموزش کادرهای سیاسی و نظارت بر عملکرد حکومت ها و همچنین تهیه و تدوین برنامه برای اداره بهینه کشور است.

وی در ادامه با انتقاد از درک نشدن ضرورت وجودی احزاب و عدم موفقیت احزاب در ایفای نقش خود تصریح کرد: حزب جمهوریت ایران اسلامی مجمع عمومی اول خود را بیش از دو سال پیش برگزار کرد و ما ماه آینده سومین مجمع را برگزار خواهیم کرد. اقدامات درون تشکیلاتی حزب مانند برگزاری مجمع عمومی جلسات شورای مرکزی، انتخاب احزاب، تشکیل واحدها و دفاتر و شعب استانی یا انجام شده یا در حال انجام است. ما در بیشتر استان ها دفاتر حزب خود را دایر کرده ایم.

این فعال سیاسی ادامه داد: دفاتر مختلف حزب وظایف مختلفی از جمله نظارت بر دستگاه های حاکمیتی را بر عهده دارد، مثلا دفتر اقتصادی حزب به برنامه ها و نظام اقتصادی کشور نظارت دارد و تحلیل خود را به حزب ارائه کرده و در نهایت این تحلیل به شکل بیانیه یا تذکر از سوی حزب مطرح می شود. سایر دفاتر حزب هم همین گونه است.

منتجب نیا با بیان اینکه نظارت حزب همراه با انتقاد و حمایت است، گفت: ما  در کنار انتقاد، برنامه و پیشنهاد هم ارائه می دهیم. ارکان حکومتی هم باید پذیرای انتقاد باشند. به هر حال حزب حلقه وصل مردم و حکومت است و می تواند خواسته های مردم را به حکومت منتقل کند و از سوی افکار عمومی را هدایت کرده و پاسخگوی جامعه باشد.

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی همچنین افزود: احزاب ما باید به وظایف خود بازگردد. نگاه مردم به احزاب، نگاه به یک ستاد انتخابات است چون احزاب در طول سال کاری به مسائل جامعه نداشته و فقط نزدیک انتخابات فعال می شوند. این روش موجب تضعیف خود احزاب می شود. احزاب باید در خوشی و ناخوشی کنار مردم باشند. ما در حزب جمهوریت چنین رویکردی داریم و در حد توان خود در صحنه های مختلف کنار مردم بوده ایم و نظرات خود را به مسئولان منتقل کرده ایم.

وی ادامه داد: پس از حوادث افغانستان و قدرت گرفتن طالبان در این کشور ما تقاضایی برای برگزاری تجمع قانونی دادیم اما وزارت خارجه و کشور صلاح ندیدند و مجوزی به ما ندادند. در حالی که مسئولان به ویژه در وزارت کشور باید اجازه دهند احزاب وارد صحنه شوند. تا بتوانند خواسته های مردم را به صورت منضبط و قانونی منتقل کنند. اگر این اتفاق رخ ندهد خواسته های مردم به صورت آتش زیرخاکستر در می آید بنابراین هم احزاب باید به وظایف خود عمل کنند و هم مسئولان زمینه را برای ایفای نقش احزاب فراهم کنند.

https://scrapper.ir/15/02/2022/%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c/