تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل در ۴ استان کشور

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲ دی ۱۴۰۰، مبلغ ۵۶۳۹ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور جبران خسارات وارده به بخش‌های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال جاری در شهرستان‌های استان کرمان اختصاص داد.

دولت همچنین با پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به مبلغ ۸۲۵ میلیارد ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی توسط بانک مرکزی با ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

ابلاغ مصوبه تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان هرمزگان

هیات وزیران همچنین در جلسه مورخ ۲۲ دی ۱۴۰۰، با اختصاص مبلغ ۷۱۲۳ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای جبران خسارات وارده به بخش‌های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال جاری در شهرستان‌های استان هرمزگان موافقت کرد.

همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۱۲۷۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی توسط بانک مرکزی با ضمانت زنجیره‌ای اختصاص یافت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مربوط موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان فارس

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲ دی ۱۴۰۰، با اختصاص مبلغ ۶۰۸۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای جبران خسارات وارده به بخش‌های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال جاری در شهرستان‌های استان فارس موافقت کرد.

بر این اساس و به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی شهرستان های استان یاد شده،  مبلغ ۱۵۴۵ میلیارد ریال،  تسهیلات بانکی (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی توسط بانک مرکزی با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌شود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مذکور موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

ابلاغ مصوبه تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان سیستان و بلوچستان

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲ دی ۱۴۰۰، به منظور جبران خسارات وارده به بخش‌های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال جاری در شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان، با اختصاص مبلغ ۹۱۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موافقت کرد.

به موجب مصوبه دولت، مبلغ ۳۹۳۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی توسط بانک مرکزی با ضمانت زنجیره ای پرداخت می‌شود و  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مذکور موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

https://scrapper.ir/16/01/2022/%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7/