جلوگیری از انحراف آب بند کمال خان و حق‌آبه هیرمند مطالبه جدی مردم سیستان است

خبرگزاری ایسنا

محمد سرگزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مردم منطقه ما از انحراف آب در کشور افغانستان نگران هستند و این نگرانی باید رفع شود، بیان کرد: ضمن تشکر از همه عزیزانی که پیگیر موضوع حق آبه هیرمند بودند باید عرض کنم که تنها بازگشایی دریچه های بند کمال خان کافی نیست، بلکه ما به انحراف آب ایراد داریم؛ چرا که طبق اصول و حقوق جاری، کشور افغانستان حق انحراف آب رودخانه هیرمند را نداشته و نخواهد داشت لذا ضروری است دستگاه دیپلماسی کشور این موضوع را به صورت جدی دنبال نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به خشکسالی های متمادی و اهمیت آب این رودخانه برای مردم سیستان قطعا نباید حتی مقدار کمی از آب هدر رود و یا با انحراف مسیر اصلی رودخانه موجبات نگرانی مردم شریف سیستان فراهم گردد. حق آبه باید بدون لحاظ سیلاب های فصلی که کشور همسایه امکان کنترل آن را ندارد و البته در زمان مناسب اخذ شود و این موضوع به راحتی از مفاد معاهده رودخانه هیرمند قابل احصا است، تا ما بتوانیم برنامه ریزی دقیق برای بهره برداری از آن را داشته باشیم.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: موضوع دیگری که دستگاه دیپلماسی باید در دستور کار قرار دهد جلوگیری از ایجاد محدثات و یا ساخت بند بخش آباد بر روی رودخانه فراه رود است؛ چرا که این نقض آشکار حقوق مردم سیستان است و طبق طبقه بندی کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب ها (رامسر ۱۹۷۱) دریاچه هامون به عنوان تالاب ثبت شده است و حفظ این تالاب از وظایف بین المللی کشور همسایه است که این‌ موضوع باید جدای از حق آبه هیرمند مورد پیگیری قرار گیرد.

جلوگیری از انحراف آب بند کمال خان و حق‌آبه هیرمند مطالبه جدی مردم سیستان است