تهران تنها توافق دائم را در وین می‌پذیرد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، شبکه الجزیره به نقل از یک منبع نزدیک به هیات ایرانی در مذاکرات وین اعلام کرد: تنها به توافق هسته‌ای دائمی فکر می کنیم و خواهان توافق موقت نیستیم.

این منبع گفت: پیشنهاد توافق موقت هیچگاه در برنامه ما نبوده است. تهران تنها توافق دائم و با اصول و پایه‌های محکم را می پذیرد.

به گزارش ایسنا، اخیرا برخی ادعاها درباره ارائه پیشنهاد توافق موقت در مذاکرات وین در رسانه‌ها منتشر شده بود.

مذاکرات وین پس از هفت هفته به مرحله مهم و در عین حال سخت خود نزدیک شده است؛ با وجود برداشته شدن بخش زیادی از پرانتزها؛ اما مواردی همچنان باقی مانده است.

مذاکرات در بخش های حقوقی، سیاسی و فنی پیش رفته است و بسیاری از اختلاف‌نظرها در خصوص پرانتزهای موجود در متون مورد نظر برطرف شده است. طرف ها درباره اغلب موارد اختلافی، ایده‌ها و پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند اما هنوز تا تبدیل شدن این ایده‌ها به متن فاصله وجود دارد.

https://scrapper.ir/23/01/2022/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d9%be%d8%b0%db%8c/