سخنگوی دولت: همگامی دولت و مردم در بهینه سازی مصرف برق و گاز ادامه یابد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش شنبه شب ایرنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: همکاری ‎مردم و دولت در مدیریت مصرف و اجرای برنامه‌هایی از جمله فعالسازی سوآپ گازی از تکرار خاطرات تلخ قطعی گاز در این ایام جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: همگامی دولت و مردم در همه موضوعات همچون ‎مصرف بهینه گاز و برق تنها راهکار حل مشکلات است که باید استمرار یابد.

https://scrapper.ir/23/01/2022/%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87/