بررسی پرداخت رشوه به کارکنان گمرک در سومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت کروز

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار بگیرد و ادامه کیفرخواست را قرائت کند.

فولادی نماینده دادستان درباره عناوین اتهامی متهم ن. ط گفت: متهم از سال ۹۱ در شرکت کروز مشغول به کار شد و سال ۹۸ مسئول حمل و لجستیک این شرکت شد و کارهای ترخیص کالا را انجام می‌داد.

وی افزود: بر اساس اقاریر متهمان فرایند پرداخت رشوه به کارکنان گمرک توسط وی انجام می‌شد.

نماینده دادستان بیان کرد: ن. ط در رابطه با علت پرداخت رشوه به کارکنان گمرک گفته است که پرداخت هدیه علاوه بر اینکه عرف بوده به دلیل اینکه تعداد دفعات مراجعه به گمرک زیاد بوده اگر هدیه پرداخت نمی‌شد، کارها با تأخیر انجام می‌شد.

نماینده دادستان گفت: متهم گفته است که قاچاق کالا توسط وی انجام‌نشده و تمام کالاها بر اساس نیاز خودروساز ثبت سفارش انجام می‌شد. چندین سال است که ثبت سفارش در سامانه گمرک توسط ارسال تصویر ثبت می‌شود و به اصل بودن اسناد توجه نمی‌شود. اسناد توسط واحد خرید خارجی انجام می‌شد.

نماینده دادستان تصریح کرد: استراتژی شرکت پرداخت‌های سنگین نبود و بیشتر کارت هدیه‌هایی با مبالغ پایین بود.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم ط در اعترافات خود گفته است در مواردی که وزن کالا با اسناد ثبت سفارش اختلاف داشت و مجبور به ترخیص فوری کالا داشتیم مبالغی را به‌عنوان هدیه پرداخت می‌کردیم. در مواردی نیز هدیه‌ها به‌صورت قطعات خودرو داده می‌شد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم ن. ط در رابطه با قاچاق سازمان‌یافته گفته است که پروفرم های اسناد خرید کالا قبلاً توسط شرکت‌های خارجی ارسال‌شده بود در دسترس شرکت بود. برای انجام ثبت سفارش از همان فایل‌ها استفاده می‌شد فقط اعداد و وزن کالا تغییر می‌کرد. مهرهای شرکت‌های خارجی نیز در اختیار شرکت کروز بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهم در رابطه با علت جعل اسناد گفته است در اغلب موارد به دلیل اینکه زمان برای ارسال اسناد به شرکت‌های خارجی کم بود این کار توسط مسئولان واحد خرید خارجی انجام می‌شد و از فایل‌ها اسکن رنگی گرفته می‌شد. در مواردی نیز نوع ارز پرداختی از سوی بانک مرکزی با نوع ارز ثبت سفارش کالا متفاوت بود و زمان برای تبدیل ارز وجود نداشت در این موارد اسناد ثبت سفارش توسط واحد خرید تنظیم می‌شد.

نماینده دادستان گفت: متهم ط در پاسخ به این سوال که آیا گمرک از جعلی بودن اسناد خبر داشته است؟ گفته است بنده در جریان مراودات شرکت با گمرک نبودم اما به دلیل اینکه کالاها ترخیص می‌شدند به نظر می‌رسد که گمرک اسناد را قبول می‌کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم ر در اعترافات خود گفته است اسناد با تأیید آقای س مدیرعامل، آقای م مدیر خرید خارجی شرکت و آقای ط مدیر لجستیک شرکت صادر می‌شد.

نماینده دادستان بیان کرد: با تحقیقات انجام‌شده از شرکت کروز اسنادی به‌دست‌آمده که نشان می‌دهد این شرکت رشوه‌های کلانی به مدیران گمرک پرداخت کرده است. همچنین ن. ط در سال ۹۳ به ۶۷ نفر از مدیران گمرک شهید رجایی رشوه پرداخت کرده است. این رشوه‌ها شامل سکه های تمام بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع سکه  و کارت هدیه می‌شود.

نماینده دادستان بیان کرد: همچنین لیستی مبنی بر پرداخت رشوه به ۱۹۸ نفر از کارکنان گمرک در سال ۹۸ به تایید متهم ط رسیده است.

قاضی صلواتی خطاب به نماینده دادستان گفت: مواردی از لیست رشوه پرداختی به کارکنان گمرک همراه سمت آنها را قرائت کنید.

نماینده دادستان در ادامه لیستی از کارمندان و مسئولان وقت گمرک از جمله جانشین سالن گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)، ارزیاب درب خروج گمرک تهران، جانشین گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)، مسئول انبارهای گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) و رشوه های دریافتی از سوی این افراد را قرائت کرد.

قاضی صلواتی گفت: ۲۱ نفر از مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) رشوه دریافت کرده‌اند.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم ط گفته است به مسئول درب گمرک شهید رجایی یک عدد خودروی سمند، معاون فنی گمرک امام خمینی(ره) یک دستگاه خودروی ساندرو و به معاون مسافری گمرک امام خمینی(ره) یک دستگاه مزدا3 به قیمت کارخانه داده‌شده است.

نماینده دادستان در رابطه با اتهامات س. ر متهم ردیف هشتم پرونده گفت: متهم از سال ۹۲ به‌عنوان کارمند در شرکت کروز مشغول به کارشده است و سال ۹۳ مسئول ترخیص کالا از گمرک بوده است؛ وی برای ترخیص کالاها از گمرک از اسناد مجعول استفاده می‌کرده است. ر در اعترافات خود در خصوص استفاده از اسناد جعلی گفته است که اینجانب در جریان استفاده از مهرهای جعلی برای ثبت سفارش بوده‌ام اما خودم از آنها استفاده نمی‌کردم.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم در رابطه با دلایل تغییر ارزش کالا در پروفرم‌ها گفته است شرکت این کار را برای منفعت بیشتر انجام می‌داده است. پروفرم‌های تهیه‌شده به آقای ن. غ تحویل داده می‌شد و از آنها برای ثبت سفارش در وزارت صمت استفاده می‌شد.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم ر در پاسخ به این سوال که چرا شرکت در ثبت سفارش کلی‌گویی می‌کرده گفته است شاید شرکت قصد داشت درگیر تعرفه‌های گوناگون نشود.
نماینده دادستان بیان کرد: زمانی که اختلاف ارز در خارج از کشور با ارز داخلی زیاد بود شرکت برای خارج کردن ارز از کشور ارزش کالاها را بیشتر اعلام می‌کرد اما زمانی که اختلاف ارز کم بود قیمت کالاها را کم اعلام می‌کرد که تعرفه کمتری پرداخت کند. این کار در سال‌های ۹۶ و ۹۷ توسط مشاور آقای گ رئیس سالن مسافربری فرودگاه امام انجام‌شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم ر در رابطه بااینکه خروج ارز از کشور توسط چه کسانی انجام می‌شد، گفته است که خروج ارز توسط کارکنان و پرسنل شرکت در قالب مسافری انجام می‌شد و آقای گ رئیس سالن مسافربری فرودگاه امام از آن اطلاع داشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم ر درباره میزان رشوه به کارکنان فرودگاه امام خمینی گفته است که به آقای ک معاون گمرک فرودگاه امام ۳۰ سکه بهار آزادی، ط معاون گمرک فرودگاه امام خمینی ۲۵ سکه بهار آزادی،  جانشین سالن فرودگاه امام، کارشناس درب خروج گمرک فرودگاه امام، کارشناس بازبینی گمرک فرودگاه امام و ۴۰ سکه به مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی رشوه پرداخت‌شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم ر دلیل پرداخت رشوه را تسریع در انجام کارها و نمک‌گیر کردن کارکنان گمرک اعلام کرده است.

در پایان قاضی صلواتی با اعلام ختم جلسه دادگاه، گفت: جلسه بعدی رسیدگی به پرونده شرکت کروز فردا پنجم بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

بررسی پرداخت رشوه به کارکنان گمرک در سومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت کروز