طرح حمایت از کاربران فضای مجازی برای بررسی بیشتر فرصت ۲۰ روزه گرفت

خبرگزاری ایرنا :

غلامرضا نوری قزلجه عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در مورد بازگشت طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس که پیش از این با عنوان طرح صیانت از کاربران فضای مجازی مطرح شده بود،  گفت: اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در دوازدهمین جلسه کمیسیون مصوب کردند که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای اعمال پیشنهادات کارشناسی و بررسی بیشتر در فرصتی ۲۰ روزه اصلاح و به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگردد.

عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس درخواستی مبنی بر اختصاص مهلت بیشتر برای بررسی دقیق‌تر طرح حمایت مطرح کرد که اعضای کمیسیون با این درخواست موافقت کردند.

طرح حمایت از کاربران فضای مجازی برای بررسی بیشتر فرصت ۲۰ روزه گرفت