نوزدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران برگزار می‌شود

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، براساس اعلام دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران، نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران با موضوع «فرزندپروری و خانواده در حال گذار» روز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ تا  ۱۲ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

دکتر فاطمه نصرتی، رئیس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان و دبیر نشست، دکتر علی‌اکبر ارجمندنیا، دانشیار و مدیر گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی و دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران، دکتر جلیل فتح‌آبادی، دانشیار و مدیر گروه روان‌شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی و دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران، دکتر کیوان کاکابرایی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر روان‌شناسی بالینی و رئیس انجمن کودکان استثنایی(استان کرمانشاه) و دانش‌آموخته دانشگاه تهران، سخنرانان نوزدهمین نشست علمی با موضوع «فرزندپروری و خانواده در حال گذار» خواهند بود.

 نوزدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران برگزار می‌شود

این نشست به صورت زنده از طریق شبکه اینترنتی دانشگاه تهران به نشانی https://tv.ut.ac.ir/live و همچنین لینک https://vroom.ut.ac.ir/utpr پخش می‌شود.

نوزدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران برگزار می‌شود