تعمیر خطوط زیرزمین بدون حفاری توسط ربات ایرانی

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا هادی مجری طرح سازنده ربات تعمیرخط لوله فاضلاب گفت: خطوطی که زیر زمین است  هیچگونه دسترسی برای تعمیر آن‌ها وجود ندارد و معمولاً در این خطوط به ویژه شبکه‌های فاضلاب، مسائلی مانند وارد شدن ریشه درخت، ورود انشعابات خانگی به درون لوله و ایجاد شکستگی و تغییر شکل لوله در اثر نشست زمین به وجود می‌آید که باعث انسداد و پس‌زدگی لوله می‌شود.

این شرکت دانش بنیان برای رفع این ایراد‌ها رباتی را ساخته است و زوائدی که داخل لوله ایجاد می‌شود را شناسایی و برطرف می‌کند. البته این کار بدون حفاری انجام می‌شود.

او می‌گوید که این ربات از راه دور کنترل می‌شود و پس از ورود به شبکه، به نقطه مورد نظر هدایت شده و کار قطع زوائد را انجام می‌دهد. این پروژه در مرحله پژوهش و نمونه‌سازی است و یک نمونه از آن ساخته شده است که در صورت عملیاتی شدن تولید نمونه‌های بیشتر، برای اولین بار در کشور تجاری‌سازی خواهد شد و کاملا بومی است.

https://scrapper.ir/27/01/2022/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b1%d8%a8%d8%a7/