تمدید مهلت ثبت‌نام و انتخاب واحد پذیرفته‌شدگان علمی کاربردی

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمد فتحیان معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: با توجه به زمان‌بندی مندرج در بخشنامه‌های ثبت‌نامی ارسالی ، مهلت ثبت‌نام، انتقال به سیستم آموزش، انتخاب واحد و ثبت مغایرت اعم از موثر یا غیر موثر پذیرفته‌شدگان دوره‌های کاردانی حرفه‌ای، کاردانی فنی، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی بهمن‌ماه تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه تمدید شد.

وی افزود: مراکز آموزش علمی کاربردی می بایست به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که ثبت‌نام، انتخاب واحد و ثبت مغایرت برای تمامی پذیرفته‌شدگان بازمانده از ثبت‌نام در بازه مذکور فراهم شود.

تمدید مهلت ثبت‌نام و انتخاب واحد پذیرفته‌شدگان علمی کاربردی