چاپ کتابی درباره مدیریت ترس نوازندگان موسیقی حین اجرا

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات هنر موسیقی کتاب «مدیریت ترس صحنه؛ راهنمایی برای موسیقی‌دانان و آموزگاران موسیقی» نوشته جولی جفی نیجل و ترجمه هاله آرامی را در ۲۳۶ صفحه و بهای ۷۵ هزار تومان منتشر کرد.

مدیریت ترس صحنه راهنمایی عملی و روشنگر برای غلبه بر یکی از متداول‌ترین و توان‌فرساترین پدیده‌های روان‌شناختی است که نوازندگان آن را تجربه می‌کنند. جولی جفی نیجل، موسیقی‌دان، روان‌شناس و روان‌کاو، در عمق عواملِ مسببِ ترس صحنه به کاوش می‌پردازد و تدابیری قابل اجرا و عملی برای مواجهه و مدیریت این مسئله در اختیار موسیقی‌دانان و آموزگاران موسیقی قرار می‌دهد تا به ساختن اعتمادبه‌نفس و عزت نفس و افزایش آسودگی آن‌ها در زیر نورِ خیره‌کننده صحنه کمک کند.

این کتاب منبع مهمی برای دانشجویان و هنرجویان موسیقی و نوازندگانی است که قرار است در آینده‌اجرای روی سن و مقابل تماشاگران را تجربه کنند.

چاپ کتابی درباره مدیریت ترس نوازندگان موسیقی حین اجرا