افزایش ۶۶ درصدی اهدای عضو در ایران

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از انجمن اهدای عضو ایرانیان،  کتایون نجفی زاده در نخستین همایش برخط شعب انجمن اهدای عضو ایرانیان افزود:  به علت شیوع کرونا، آمار اهدای عضو در پارسال نسبت به سال قبل از آن ۵۳ درصد افت داشت و ما همچنان نسبت به آمار ۵۷۴ موردی قبل از شیوع کرونا، افت ۲۲ درصدی را شاهد هستیم.

عضو کارگروه  پیوند اعضای سازمان جهانی بهداشت (WHO)، به پیشینه موفق اهدای عضو در ایران اشاره کرد و گفت: در طی ۲۲ سال گذشته روندی رو به رشد را طی کرده ایم، چنانکه میزان شاخص اهدای عضو از ۰.۲ در سال ۱۳۷۹ به ۱۰.۹  درصد در سال جاری افزایش یافته است.

وی بازگشت حدود ۷۰ هزار ایرانی به زندگی با پیوند عضو، ذخیره‌ی ارزی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از بومی سازی اهدای عضو و افزایش نیروهای کارآمد با ورود نیروهای بازتوان یافته را از مهمترین دستاوردهای اهدای عضو در ایران برشمرد.

نجفی زاده، شعب را بازوی اجرایی انجمن برشمرد و با اشاره به فاصله معنی دار اهدای عضو در مناطق مختلف کشور، بر لزوم جدیت بیشتر شعب انجمن برای استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه استانها تاکید کرد.  

باور اشتباه مانع تحقق اهدای عضو

دکتر امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان نیز عدم باور به ” مرگ مغزی برابر با مرگ است”  را مهمترین  مانع تحقق اهدای عضو در کشور دانست و گفت: در حالی که سالانه بیش از ۳ هزار نفر بیمار در صف پیوند را به علت تامین نشدن ارگان حیاتی از دست می دهیم، همزمان سالانه ۶ تا ۷ هزار عضو سالم افراد مرگ مغزی را خاک می کنیم.

وی دلایل عدم رضایت به اهدای عضو را در دو محور “عدم باور” و “عدم تمایل” به اهدای عضو دسته بندی کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد که “عدم باور” از نظر کیفی علت ۸۰ درصد موارد عدم رضایت به اهدای عضو است و عدم باور به مرگ مغزی مساوی با مرگ در این ردیف حرف اول را می زند.

وی به نقش سازنده کارت اهدای عضو در ترغیب خانواده ها به رضایت به اهدای عضو اشاره کرد و گفت: گرچه در ایران رضایت خانواده فرد مرگ مغزی برای اهدای عضو شرط اصلی است اما بررسی های آماری نشان می دهد که اگر خانواده از قصد عزیز فوت شده شان نسبت به اهدای عضو با خبر باشد، حدود ۹۷ درصد به اهدا رضایت می دهد، در غیر اینصورت احتمال تحقق اهدای عضو فقط ۴۸ درصد است.

واگذاری حمایت از خانواده بزرگ اهدای عضو کشور به انجمن

دکتر علی نوبخت رئیس هیات مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان نیز در این همایش برخط براستفاده حداکثری از ظرفیت های علمی، فرهنگی و رسانه ای استانها، برای ترویج فرهنگ اهدای عضو تاکید کرد.

نوبخت هدف اصلی از تشکیل انجمن اهدای عضو ایرانیان را تسریع در روند اهدای عضو برشمرد و گفت: براساس تفاهم نامه همکاری با وزارت بهداشت، علاوه بر فرهنگ سازی در حوزه اهدای عضو، وظیفه آموزش، نظارت، ایجاد زیرساخت، تحقیقات و نیز حمایت از خانواده بزرگ اهدای عضو کشور به انجمن اهدای عضو ایرانیان واگذار شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان، نقش شعب را در پیشبرد اهداف انجمن بسیار مهم ارزیابی کرد و از مدیران عامل شعب خواست با مراکز فراهم آوری و پیوند دانشگاه های علوم پزشکی همکاری مستمر داشته باشند.

افزایش ۶۶ درصدی اهدای عضو در ایران