شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف ابلاغ شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از وبدا، دکتر کمال حیدری این شیوه نامه را با توجه به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف طبق آیین دینی و مذهبی در روزهای ۲۶، ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه سال جاری و با توجه به پیک ششم شیوع بیماری کرونا با سویه اًمیکرون، مطابق ضوابط ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا  ابلاغ کرده است.

بر اساس اعلام معاون بهداشت این شیوه نامه با همکاری و مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی کشور و ستاد مرکزی اعتکاف تدوین شده و از معاونین بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی خواسته شده که بر نحوه برگزاری این مراسم با همکاری و هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی نظارت داشته باشند.

شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف، اینجا قابل مشاهده است.

شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف ابلاغ شد