مشکلی در تامین اکسپکتورانت، دیفن هیدرامین و سایر داروهای عمومی نداریم

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وبدا، حمیدرضا اینانلو درباره اخبار منتشر شده درخصوص کمبود برخی داروها همچون اکسپکتورانت یا شربت‌ های آنتی بیوتیک و دیفن هیدرامین در بعضی استان ‌ها، اظهارداشت: مشکلی در تامین داروهایی مانند اکسپکتورانت، دیفن هیدرامین و سایر داروهای عمومی نداریم اما با افزایش ابتلا در پیک ششم کرونا، ممکن است به صورت مقطعی درخواست هایی باشد که به سرعت توسط شرکت های پخش توزیع می شود.

وی درخصوص تولید و توزیع سرم های تزریقی گفت: سرم های تزریقی نیز به میزان مورد نیاز توسط تولید کنندگان تولید شده و در برخی از مراکز درمانی که به علت افزایش چند برابری مراجعین با کاهش موجودی مواجه هستند، به سرعت توزیع می شود.

https://scrapper.ir/15/02/2022/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%be%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%8c-%d8%af%db%8c%d9%81%d9%86-%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1/