عرضه «زخم و زیتون» در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرگزار فرهنگی ایرنا، این کتاب در سال ۱۴۰۰ از سوی انتشارات هزاره ققنوس و در ۳۵۲ صفحه به زبان فارسی به چاپ رسیده و می‌توان آن را از نمایشگاه مجازی کتاب تهران خریداری کرد. 

این اثر به مشاهدات و تجربیات نویسنده از چهار دهه هم‌زیستی و رابطه مستقیم با اندیشمندان، شعرا، نویسندگان، پژوهشگران و شخصیت‌های دینی و سیاسی دنیای عرب و حوزه تمدنی ایران اختصاص دارد.

زخم و زیتون که در دو فصل به رشته تحریر درآمده، شرح روزنوشته‌ها و روایت‌های دسته اولی است که نویسنده ثبت و ضبط کرده و تلاش داشته تا مشاهدات و تجربیات خود از حدود چهار دهه هم‌زیستی و رابطه مستقیم با اندیشمندان، شعرا، نویسندگان، پژوهشگران و شخصیت‌های دینی و سیاسی دنیای عرب و حوزه تمدنی ایران را با بیانی ساده و صریح بازگو کند.

عرضه «زخم و زیتون» در نمایشگاه مجازی کتاب تهران