«خندوانه» صدرنشین پُربیننده‌های سیما شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از روابط عمومی صداوسیما، از میان برنامه‌های نظرسنجی شده شبکه یک، برنامه دستپخت با ۱۵.۳ درصد بیننده پربیننده‌تر بوده است.

در شبکه دو، گلچین عمو پورنگ با ۱۵.۷ درصد پربیننده ترین برنامه شبکه بوده است. برنامه فوتبال برتر (پخش زنده فوتبال لیگ برتر) با ۲۶.۴ درصد در صدر برنامه‌های پربیننده شبکه ۳ قرار دارد.

در شبکه ۴، برنامه کابوس آمریکا با ۲.۲ درصد بیننده صدرنشین پربیننده ترین برنامه این شبکه بوده است. برنامه به خانه برمی‌گردیم با ۱۲.۲ درصد بیننده در صدر برنامه‌های پربیننده شبکه ۵ قرار دارد.

برنامه دکتر سلام با ۱۰ درصد بیننده، پرمخاطب ترین برنامه شبکه آموزش از میان برنامه‌های نظرسنجی شده بوده است.

در میان برنامه‌های نظرسنجی شده شبکه قرآن، برنامه یاد خدا با ۸.۵ درصد پربیننده ترین برنامه شبکه بوده است. حیات وحش شبکه مستند با ۲۸ درصد صدرنشین شبکه مستند بوده است.

برنامه شب های فوتبالی با ۱۳.۸درصد بیننده‌های شبکه ورزش، پرمخاطب ترین برنامه شبکه بوده است. برنامه شهروند و مافیا با ۷.۹ درصد بیننده، پرمخاطب ترین برنامه شبکه سلامت بوده است.

برنامه خندوانه با ۳۹.۹ درصد، پرمخاطب ترین برنامه شبکه نسیم بوده است.

برنامه انارستان شبکه افق هم با  ۶.۴ درصد ببینده بین مخاطبان شبکه افق در صدر قرار دارد. ۱۹.۲ درصد، تکرار برنامه‌ها را از طریق اینترنت دیده اند.

سریال برف بی صدا می‌بارد و بچه مهندس ۴ در صدر

 سریال برف بی صدا می‌بارد از شبکه سه سیما با۲۱.۵ درصد مخاطب در نیمه دوم دی ماه در صدر سریال‌های تلویزیون قرارگرفته است.

بر مبنای این آمار در نیمه دوم دی ماه، سریال‌های برف بی صدا می‌بارد و پلاک ۱۳ از شبکه سه سیما به ترتیب با ۲۱،۵درصد و ۱۶.۹درصد بیشترین بیننده را داشته­ اند. سریال های بعد از آزادی از شبکه یک سیما با ۱۶.۱ درصد، نوار زرد ۲ از شبکه دو سیما با ۱۲،۳درصد و ذهن زیبا از شبکه پنج سیما با ۴،۸ درصد بیننده در رده‌های بعدی قرار دارند.

از بین سریال‌های بازپخش شده سیما، در نیمه دوم دی ماه بچه مهندس ۴ از شبکه آی فیلم و پایتخت ۲ از شبکه تماشا به ترتیب با ۱۸،۴ و ۱۳،۵ درصد پربیننده‌ترین سریال بوده اند. سریال‌های دزد و پلیس و مزد ترس ۲ از شبکه آی فیلم با ۲،۵ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

سریال‌های بازپخش شده شبکه‌های استانی، ۲۴،۶ درصد بیننده در نیمه دوم دی ماه را داشته‌اند.  ۱۶.۱ درصد پاسخگویان، بیننده تکرار سریال‌های سیما در نیم دوم دی ماه از طریق سایت‌ها و اپلیکیشن­ های اینترنتی بوده‌اند.

«خندوانه» صدرنشین پُربیننده‌های سیما شد