دعوت نهادهای مردمی برای مشارکت در میانجی‌گری، صلح و سازش

خبرگزاری تسنیم :

– اخبار اجتماعی –

 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، احمد هنری مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه گفت: ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزه‌دیدگان، ضمن بهره‌گیری از تجربه و مهارت واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتری‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های نهادهای مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کنند.

وی اظهار کرد: در اجرای ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 5 آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری، مقام قضایی در صورت توافق طرفین، می‌تواند پرونده را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات ارجاع دهد.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه گفت: جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرآیند میانجی‌گری و حصول توافق، نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجی‌گری، میانجی‌گری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات، ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارت‌های وارده، مساعدت به مرتکب برای جبران خسارت‌های وارده، همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفت‌وگو و میانجی‌گری و نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته‌شده از سوی مرتکب از جمله همکاری‌های نهادهای مردمی با مقام قضایی است.

وی بیان کرد:قضات دادسرا و دادگاه‌های کیفری می‌توانند در جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش، پس از اخذ تأمین کیفری مناسب، موضوع را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجه صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، به موجب صورت‌جلسه‌ای که به امضای نهاد مردمی تعیین‌شده برای صلح و سازش و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی، به مقام قضایی مربوط ارسال کند. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌مجلس الزامی است.

هنری افزود: شوراهای حل اختلاف مکلفند، در راستای تحقق ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طریق نهادهای مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد کنند. همچنین شوراهای حل اختلاف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبرکه همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجی‌گری اقدام کنند. 

سازمان‌های مردم‌نهاد با توجه به تخصص و نوع فعالیت‌های خود، می‌توانند اطلاعات خود را در سامانه مشارکت­های مردمی قوه قضائیه به آدرس: https://mosharekat.eadl.ir وارد کنند تا پس از تایید اطلاعات آنان از طریق مراجع ذی‌صلاح، به صورت رسمی در اجرای برخی از برنامه‌ها با قوه قضائیه مشارکت داشته باشند.

دعوت نهادهای مردمی برای مشارکت در میانجی‌گری، صلح و سازش