مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال به تعویق افتاد

خبرگزاری مهر:

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم مجمع فدراسیون بسکتبال می‌رساند، طبق اعلام دفتر امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان، جلسه روز یکشنبه ۱۹ دی ماه به تاریخ دیگری موکول شده است.
تاریخ بعدی برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون بسکتبال متعاقبا اعلام خواهد شد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال به تعویق افتاد