شرط اعزام دختران وزنه بردار به بازی های آسیایی ۲۰۲۲

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، وزنه برداری زنان ایران قرار است برای اولین بار در بازی های آسیایی نماینده داشته باشد. البته برای اینکه چه تعداد اعزام شوند، یک شرط وجود دارد و رکورد های آنها نقش تعیین کننده ای در این اعزام دارد. 

کادر سرپرستی بازی های آسیایی تا خرداد که  ثبت نام نهایی نفرات را انجام می دهد، به وزنه برداری زنان این فرصت داده است تا افزایش رکورد داشته باشند و در این مدت رکوردهای آنها بررسی می شود و اگر شرایط رکوردی هر کدام از نمایندگان ایران به گونه ای باشد که بتوانند جزو شش نفر اول دسته وزنی خود در بازی های آسیایی قرار بگیرند، شانس این را دارند وارد کاروان اعزامی شوند. 

نکته مهم در این میان بلاتکلیفی فدراسیون است. علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری از اول دی بازنشسته شده است. در حال حاضر داود باقری نایب رییس فدراسیون کارهای اجرایی را انجام می دهد تا تکلیف سرپرست مشخص شود اما بلاتکلیفی این فدراسیون خیلی طولانی شده که این مسئله روی برنامه های تیم ملی هم تاثیر گذاشته است.

به هر حال باید برنامه تیم ملی زنان مشخص شود. از طرفی از ابتدای تابستان سال جاری این فدراسیون نایب رییس بانوان هم ندارد و اگر نایب رییس داشت جدی تر پیگیر برنامه های تیم ملی بانوان می شد. این در شرایطی است که در رشته های دیگر شاهد برگزاری اردوهای تیم ملی برای بازی های آسیایی و کشورهای اسلامی هستیم و به نظر می رسد تنها وزنه برداری است که بلاتکلیف است و حتی ورزشکارانش هم منتظر مشخص شدن برنامه های تیم ملی هستند. 

 

https://scrapper.ir/09/02/2022/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b2%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7-2/