عکس/ بارش برف در محل برگزاری مسابقات المپیک

مشرق نیوز :

https://scrapper.ir/15/02/2022/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/