حمایت فرنگی‌کار اسبق تیم ملی از سکوت حمید سوریان

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، محمد فقیری ملی پوش اسبق تیم ملی کشتی فرنگی و یکی از مربیان تهرانی در اظهار نظری در مورد حمید سوریان گفت: سوریان افتخار ورزش ایران است؛ مثل قاسم رضایی، امید نوروزی و سعید عبدولی. اینکه می‌گویند سوریان همه کاره کشتی فرنگی است و از او انتقاد می‌کنند و او هم پاسخ نمی‌دهد، به دلیل این است که سوریان ماخوذ به حیاست.

فقیری خاطرنشان کرد: سوریان شخصیتی دارد که هیچ چیزی نمی‌خواهد، چرا که خدا همه چیز به او داده است. او نه دنبال پست و ریاست است و نه دنبال پول. در واقع سوریان اگر دنبال جایگاه بود برای حضور در اتحادیه جهانی کشتی دست و پا می‌زد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی مورد شدیدترین انتقادات از سوی برخی قهرمانان جهان و المپیک قرار گرفت، همکاران و اطرافیان او از جمله حمید سوریان هم از این انتقادات بی نصیب نمانده و به نوعی وارد این ماجرا شدند. البته سوریان در برابر اظهارات تند منتقدان، سکوت کرد و ترجیح داد فعلاً واکنشی به آن نشان ندهد.

حمایت فرنگی‌کار اسبق تیم ملی از سکوت حمید سوریان